Darujte teraz

ZUA je nezisková organizácia, ktorá sa snaží pomáhať a posilňovať postavenie znevýhodnených ľudí v rozvojových krajinách.

Organizácia sa zameriava na poskytovanie sponzorstva deťom s cieľom riešiť kritické potreby, ako je zdravotná starostlivosť, jedlo, vzdelávanie, čistá voda a pomoc pri katastrofách.

Okrem sponzorstva ZUA pracuje aj na zvyšovaní povedomia o sociálnych problémoch v rozvojových krajinách a na podpore pocitu solidarity s tými, ktorí žijú v chudobe.

prayer

Náš cieľ

Náš cieľ je znížiť chudobu a zlepšiť životy chudobných a zvýšiť ich dôstojnosť.

 

Od roku 2010 ZUA podporuje vzdelávanie prostredníctvom sponzoringu a starostlivého hospodárenia so zdrojmi poskytnutými sponzormi. Konečným cieľom ZUA je zvýšiť dôstojnosť a nádej ľudí v chudobe.

Náš prístup k využívaniu prostriedkov, ktoré nám darujete

80 % sa vynakladá na humanitárne a rozvojové aktivity

12 % sa vynakladá na fundraising

8 % sa vynakladá na administratívne účely

Tieto čísla sú prevzaté z našich výdavkov v roku 2021

Zaviazali sme sa, že našim podporovateľom budeme robiť radosť a budeme otvorení a úprimní, pokiaľ ide o spôsob získavania finančných prostriedkov.

 

Sponzoruj dieťa a zmeň jeho budúcnosť