Darujte teraz

Váš príspevok môže mať trvalý a transformačný vplyv na životy žien a detí, ktoré sú vo svojich komunitách často ohrozené. Podporou týchto skupín im umožňujete prekonať chudobu a pomáhate posilňovať celé komunity. Váš štedrý dar môže výrazne zlepšiť blaho detí a ich rodín. Keď sponzorujete dieťa, pomáhate mu zabezpečiť, aby mohlo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí. Mnoho detí v Afrike nedostáva príležitosť naplno využiť svoj potenciál. Keď sponzorujete dieťa v núdzi, môžete prispieť k skutočnej zmene v živote dieťaťa

Zvážte podporovat jednu z nasledujúcich kritických oblastí poskytnutím daru

 

Nakŕmte hladné dieťa

Poskytnete deťom prístup k výživnému jedlu. Bez dostatočnej, výživnej stravy deti môžu trpieť podvýživou a rôznymi zdravotnými problémami. Čítaj viac >>
 

 

Čistá voda

Prístup k čistej vode pomáha deťom udržiavať si zdravie, pravidelne navštevovať školu a predchádzať chorobám prenášaným vodou, ako je cholera. Čítaj viac >>

 

Pomôžte v boji proti HIV/AIDS

Váš príspevok pomáha zastaviť šírenie HIV a poskytnúť liečbu už infikovaným. Pomáha tiež poskytovať lekársku starostlivosť, terapiu a nutričnú podporu deťom infikovaným HIV/AIDS viac >>
 
 

 

 Vzdelávanie pre chudobných

Váš finančný príspevok je nevyhnutný pri poskytovaní vysokokvalitného vzdelávania a dostupnej starostlivosti o deti, ktorá pomáha deťom uspieťČítaj viac >>
 

 

Pomôžte v boji proti malárii

Váš dar môže znamenať významný rozdiel v boji proti malárii, ktorej sa dá predchádzať aj liečiť. Pomôžte poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť deťom v núdzi a zároveň zachrániť život. Čítaj viac >>

 

Pomoc pri katastrofách

Váš dar poskytne základnú podporu deťom a ženám postihnutým prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľuďmi tým, že im poskytnete lieky a jedlo. Váš dar výrazne pomôže zmierniť ich utrpenie. Čítaj viac >>
 
 

 

Darujte dobytok

Pomôžte chudobným rodinám tým, že im poskytnete zdroje na nákup hospodárskych zvierat čím pomôžete týmto rodinám prelomiť kruh chudoby Čítaj viac >>
 

 

Ochrana životného prostredia

Vas Dar pomôže prispieť k zachovaniu a ochrane ohrozených afrických voľne žijúcich živočíchov a vybudovať miestne kapacity na ochranu životného prostredia Čítaj viac >>

 

Rozvoj mládeže

Pomôžte poskytnúť mládeži tréningové a vzdelávacie zručnosti jedinečné vzhľadom na ich potenciál, ktoré im umožnia uspieť v živote a mať trvalo udržateľný spôsob, ako sa uživiťČítaj viac >>
 
 

Sponzoruj dieťa a zmeň jeho budúcnosť