Darujte teraz

Váš príspevok môže mať trvalý a transformačný vplyv na životy žien a detí, ktoré sú vo svojich komunitách často ohrozené. Podporou týchto skupín im umožňujete prekonať chudobu a pomáhate posilňovať celé komunity. Váš štedrý dar môže výrazne zlepšiť blaho detí a ich rodín. Keď sponzorujete dieťa, pomáhate mu zabezpečiť, aby mohlo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí. Mnoho detí v Afrike nedostáva príležitosť naplno využiť svoj potenciál. Keď sponzorujete dieťa v núdzi, môžete prispieť k skutočnej zmene v živote dieťaťa

Zapojte sa a pomôžte priniesť zmenu

Budeš pracovať s deťmi a mladými ľuďmi z chudobných rodín, pričom ich budeš vzdelávať a motivovať k lepšiemu životu. Čítaj viac >>
Školy v Afrike majú často málo zamestnancov a chudobné prostriedky, ale ty môžeš pomôcť zlepšiť túto situáciu  a to dobrovoľníctvom v triedach alebo verejných centrách. Čítaj viac >>
Hľadáš dobrovoľníctvo, kde by si pomáhal v chránení a zachovávaní životného prostredia? Dobrovoľníctvo na reálnych projektoch, kde tvoj čas a energia spravia významný vplyv. Čítaj viac >>
Si lekár, zdravotná sestra alebo študent medicíny hľadajúci dobrovoľníctvo? Ako dobrovoľník v Afrike v zdravotnej starostlivosti budeš prínosom v medicínskej pomoci ľuďom, ktorí zúfalo potrebujú tvoju pomoc. Čítaj viac >>
Budeš pracovať s deťmi a mladými ľuďmi z chudobných rodín, pričom ich budeš vzdelávať a motivovať k lepšiemu životu. Nevyžadujeme žiadne špecifické kvalifikácie, iba chcenie, flexibilnosť, trpezlivosť. Čítaj viac >>
Hľadáš prácu v umení, tancovaní, dráme alebo športe? Použi tvoje zručnosti pre pomáhanie chudobným a neprivilegovaným spoločnostiam v umeleckých a športových programoch, ktoré povzbudia k činnosti a zdravému životnému štýlu. Čítaj viac >>
 

Sponzoruj dieťa a zmeň jeho budúcnosť