Darujte teraz

Dary
Dary

Váš príspevok môže mať trvalý a transformačný vplyv na životy žien a detí, ktoré sú vo svojich...

Sponzorujte dieťa
Sponzorujte dieťa

Spoločne pomôžeme zlepšiť blahobyt detí poskytovaním lepšieho vzdelania, výživy, zdravia,...

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo v Afrike umožňuje dobrovoľníkom zdieľať ich znalosti, skúsenosti, talenty a lásku s...

Ako sa zapojiť

Existuje toľko spôsobov, ako sa môžete zapojiť do ZUA. Od sponzorovania dieťaťa až po darovanie...

prof_krcmery

Sme hlboko zarmútení správou o strate profesora Vladimíra Krčméryho. Bol veľmi dôležitou osobou v našich životoch a na jeho vplyv na komunitu a svet sa určite nezabudne.

Prostredníctvom svojej humanitárnej práce, bol Profesor Krčméry vždy oddaný pomoci druhým. Jeho láskavosť a štedrosť nepoznali hraníc a všetkým, ktorí ho poznali, bude veľmi chýbať. Jeho práca, ktorou poskytoval liečbu chorým, jedlo hladným a vzdelanie chudobným v Afrike, bola skutočne obdivuhodná a jeho odhodlanie pomoci druhým sa prejavila vo všetkom, čo robil. Profesor Krčméry bol skutočným spojencom a priateľom obyvateľov Afriky.

Navždy si budeme pamätať lásku, súcit a kresťanskú vieru profesora Krčméryho a sme vďační za jeho pozitívny vplyv na naše životy a životy mnohých iných. V tieto ťažké chvíle sme myšlienkami a modlitbami s jeho rodinou a pozostalými, ktorým týmto vyjadrujeme hlbokú sústrasť.

Smrť znamená návrat domov. Puto lásky sa nepreruší, ostáva naveky. – Matka Tereza.

-----

We are deeply saddened to hear about the loss of Professor Krčméry. He was such an important person in our lives, and his impact on the community and the world will not be forgotten.

Professor Krčméry was always so dedicated to helping others, through his humanitarian work. His kindness and generosity knew no bounds, and he will be greatly missed by all who knew him. His work providing treatment to the sick, food to the hungry, and education to the poor in Africa was truly admirable, and his passion for helping others was evident in everything he did. Professor Krčméry was a true ally and a friend to the people of Africa.

We will always remember Professor Krčméry's love, compassion, and Christian faith, and we are grateful for the positive impact he had on our lives and the lives of so many others. Our thoughts and prayers are with his family during this difficult time.

Death is nothing else but going home to God, the bond of love will be unbroken for all eternity. – Mama Teresa.