Darujte teraz

Zoznámte sa s Akhoyaom. Chce to štedrého človeka ako si ty, aby si spravil obrovský rozdiel v živote Akhoya. Za 1 euro denne dáš tvojmu sponzorovanému dieťaťu prístup k meniacim sa životným výhodám ako lekárska starostlivosť, podpora vo vzdelaní, životné skúsenosti a pracovný nácvik pred absolvovaním. Začni zlepšovať život dieťaťa dnes. Ako sponzor uvidíš tvoje pôsobenie z prvej ruky a to prostredníctvom listov a fotiek od tvojho dieťaťa. Sponzorovaním Akhoya, dáš Akhoyaovi šancu zlomiť kolobeh chudoby.

brighton

Meno: Akhoya

Vek: 15 rokov

Pohlavie: chlapec

Narodeniny: 16.8.2007

Krajina: Keňa

Informácie o dieťati:

Škola: stredná

Záujmy a šport: hranie sa s kamarátmi vonku

Opatrovníci: sirota

Počet súrodencov: 1

 Akhoya je dobrý vo vede a športe. Akhoya by chcel byť doktor v budúcnosti. Sponzorstvo mu pomôže s poplatkami vo vzdelaní, jedlom a knihami do školy.

Viac ako 6 miliónov detí do veku 5 rokov zomrie každý rok, čo je zapríčinené extrémnou chudobou. Toto dieťa žije v oblasti, kde je rozšírený AIDS. V Afrike táto choroba postihuje celý kontinent, vytvára generáciu sirôt a bezbranné deti. Boh ťa môže použiť, aby si odstránil bolesť týchto detí v zúfalej núdzi.

Spozurujte Akhoya s finančným príspevkom, či už jednorázovo alebo pravidelne:

Názov banky: FIO BANKA, Bratislava

Číslo účtu: 21 0082 6853

IBAN: SK44 8330 0000 0021 0082 6853

SWIFT: FIOZSKBAXXX

FIO banka, a.s. Bratislava

Variabilný symbol dieťaťa: 00012

Sponzorujte dieťa