Darujte teraz

Zoznámte sa s Mewine. Chce to štedrého človeka ako si ty, aby si spravil obrovský rozdiel v živote Mewine. Za 1 euro denne dáš tvojmu sponzorovanému dieťaťu prístup k meniacim sa životným výhodám ako lekárska starostlivosť, podpora vo vzdelaní, životné skúsenosti a pracovný nácvik pred absolvovaním. Začni zlepšovať život dieťaťa dnes. Ako sponzor uvidíš tvoje pôsobenie z prvej ruky a to prostredníctvom listov a fotiek od tvojho dieťaťa. Sponzorovaním Mewine, dáš Mewine šancu zlomiť kolobeh chudoby.

brighton

Meno: Mewine

Vek: 16 rokov

Pohlavie: dievča

Narodeniny: 4.8.2006

Krajina: Keňa

Informácie o dieťati:

Škola: stredná

Záujmy a šport: čítanie príbehových kníh

Opatrovníci: matka

Počet súrodencov: 2 bratia

Zamestnanie matky: dočasná práca

Mewine je dobrá v angličtine a chce byť právničkou po škole. Sponzorstvo mu pomôže so vzdelanostnými poplatkami a taktiež so životnými nákladmi.

Viac ako 6 miliónov detí do veku 5 rokov zomrie každý rok, čo je zapríčinené extrémnou chudobou. Toto dieťa žije v oblasti, kde je rozšírený AIDS. V Afrike táto choroba postihuje celý kontinent, vytvára generáciu sirôt a bezbranné deti. Boh ťa môže použiť, aby si odstránil bolesť týchto detí v zúfalej núdzi.

Spozurujte Mewine s finančným príspevkom, či už jednorázovo alebo pravidelne:

Názov banky: FIO BANKA, Bratislava

Číslo účtu: 21 0082 6853

IBAN: SK44 8330 0000 0021 0082 6853

SWIFT: FIOZSKBAXXX

FIO banka, a.s. Bratislava

Variabilný symbol dieťaťa: 00011

Sponzorujte dieťa