Darujte teraz

Vas Dar pomôže prispieť k zachovaniu a ochrane ohrozených afrických voľne žijúcich živočíchov a vybudovať miestne kapacity na ochranu životného prostredia. 

Názov banky: FIO BANKA, Bratislava

IBAN: SK44 8330 0000 0021 0082 6853

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Krajina, mesto: Slovensko, Bratislava

qr-code--zua