Darujte teraz

Pomôžte poskytnúť mládeži tréningové a vzdelávacie zručnosti jedinečné vzhľadom na ich potenciál, ktoré im umožnia uspieť v živote a mať trvalo udržateľný spôsob, ako sa uživiť.

Názov banky: FIO BANKA, Bratislava

IBAN: SK44 8330 0000 0021 0082 6853

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Krajina, mesto: Slovensko, Bratislava

qr-code--zua