Darujte teraz

Modlitba tohto týždňa

Modlite sa za sociologické, emocionálne a fyzické uzdravenie pre deti a rodiny v Etiópii, ktoré zápasia s následkami traumy alebo duševných chorôb v dôsledku prebiehajúcej vojny.

 

prayer

Modlitba tohto týždňa

Modlite sa za sociologické, emocionálne a fyzické uzdravenie pre deti a rodiny v Etiópii, ktoré zápasia s následkami traumy alebo duševných chorôb v dôsledku prebiehajúcej vojny.

 

Modlitba pomáha prihovárať sa za deti žijúce v chudobe a môže poskytnúť nádej a útechu v ťažkých podmienkach. Modlitbou za deti a rodiny, ktorým slúžime, môžu naši priaznivci pomôcť zmeniť ich životy a podporiť naše úsilie riešiť základné príčiny chudoby.

Ak by ste sa chceli zapojiť modlitbou za deti a rodiny, ktorým slúžime, uvítame vašu účasť. Na našej webovej stránke nájdete konkrétne prosby o modlitbu, alebo sa môžete jednoducho modliť za blaho a budúcnosť týchto detí a rodín. Vaše modlitby sú cennou a neoddeliteľnou súčasťou našej práce a sme vďační za vašu podporu.