Darujte teraz

Váš príspevok môže mať trvalý a transformačný vplyv na životy žien a detí, ktoré sú vo svojich komunitách často ohrozené. Podporou týchto skupín im umožňujete prekonať chudobu a pomáhate posilňovať celé komunity. Váš štedrý dar môže výrazne zlepšiť blaho detí a ich rodín. Keď sponzorujete dieťa, pomáhate mu zabezpečiť, aby mohlo vyrastať v zdravom a bezpečnom prostredí. Mnoho detí v Afrike nedostáva príležitosť naplno využiť svoj potenciál. Keď sponzorujete dieťa v núdzi, môžete prispieť k skutočnej zmene v živote dieťaťa

Náš prístup k využívaniu prostriedkov, ktoré nám darujete

80 % sa vynakladá na humanitárne a rozvojové aktivity

12 % sa vynakladá na fundraising

8 % sa vynakladá na administratívne účely

Tieto čísla sú prevzaté z našich výdavkov v roku 2021

Zaviazali sme sa, že našim podporovateľom budeme robiť radosť a budeme otvorení a úprimní, pokiaľ ide o spôsob získavania finančných prostriedkov

Darujte ešte dnes

Zvážte podporovat jednu z nasledujúcich kritických oblastí poskytnutím daru

 

Nakŕmte hladné dieťa

Pomôžte deťom tým, že im poskytnete prístup k výživnému jedlu. Bez dostatočnej, výživnej stravy môžu deti trpieť podvýživou, hladovaním a rôznymi zdravotnými problémami, ktoré môžu ohroziť ich život.
 

 

Čistá voda

Podporte deti tým, že im poskytnete čistú vodu, hygienické toalety a kúpeľne. Prístup k čistej vode pomáha deťom udržiavať si zdravie, pravidelne navštevovať školu a predchádzať chorobám prenášaným vodou, ako je cholera.

 

Pomôžte v boji proti HIV/AIDS

Váš príspevok pomáha zastaviť šírenie HIV a poskytnúť liečbu už infikovaným. Pomáha tiež poskytovať lekársku starostlivosť, terapiu a nutričnú podporu deťom infikovaným HIV/AIDS.
 
 

 

 Vzdelávanie pre chudobných

Váš finančný príspevok je nevyhnutný pre úspech našej organizácie pri poskytovaní vysokokvalitného vzdelávania a dostupnej starostlivosti o deti, ktorá pomáha deťom uspieť.
 

 

Pomôžte v boji proti malárii

Váš dar môže znamenať významný rozdiel v boji proti malárii, ktorej sa dá predchádzať aj liečiť. Pomôžte poskytnúť základnú zdravotnú starostlivosť deťom v núdzi a zároveň zachrániť život.

 

Pomoc pri katastrofách

Váš dar poskytne základnú podporu deťom a ženám postihnutým prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľuďmi tým, že im poskytnete lieky a jedlo. Váš dar výrazne pomôže zmierniť ich utrpenie.
 
 

 

Darujte dobytok

Váš dar môže pomôcť chudobným rodinám uniknúť chudobe tým, že im poskytnete zdroje na nákup hospodárskych zvierat, ako sú kozy, sliepky a kravy, čím pomôžete týmto rodinám zarábať udržateľnejším spôsobom a prelomiť kruh chudoby.
 

 

Ochrana životného prostredia

Vas Dar pomôže prispieť k zachovaniu a ochrane ohrozených afrických voľne žijúcich živočíchov a vybudovať miestne kapacity na ochranu životného prostredia.

 

Rozvoj mládeže

Pomôžte poskytnúť mládeži tréningové a vzdelávacie zručnosti jedinečné vzhľadom na ich potenciál, ktoré im umožnia uspieť v živote a mať trvalo udržateľný spôsob, ako sa uživiť.
 
 

Sponzoruj dieťa a zmeň jeho budúcnosť